Thứ năm, 27/02/2020 - 17:48|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT Tiên Du
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn thi tuyển giáo viên năm 2016

Với mục đích tuyển chọn, bổ sung được đội ngũ giáo viên mầm non, tiểu học, THCS đảm bảo chất lượng và cân đối cơ cấu bộ môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của tỉnh. Ngày 04/11, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn thi tuyển giáo viên mầm non, tiểu học, THCS năm 2016.

49tjf49edf:News:Id
edf40wrjww2News:ContentNew

Theo đó, bản Hướng dẫn nêu rõ về đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyểnChỉ tiêu tuyển dụng và đăng ký dự tuyển; Hồ sơ đăng ký dự tuyển. Về nội dung và hình thức thi cụ thể như sau:

Thi kiến thức chung: thi viết, thời gian thi 120 phút. Nội dung thi:

- Phần pháp luật viên chức:

+ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 (gồm: Chương I: Những quy định chung; Chương II: Quyền, nghĩa vụ của viên chức; Mục 2 Chương III: Hợp đồng làm việc; Chương V: Quản lý viên chức);

+ Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức;

+ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (gồm: Chương I: Những quy định chung; Mục 5 Chương II: Hợp đồng làm việc; Mục 3, Mục 4, Mục 5 Chương III: Đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, thôi việc và thủ tục nghỉ hưu).

- Phần pháp luật về ngành Giáo dục và Đào tạo:

+ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 năm 2005; Luật số 44/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2005 (gồm các mục: Giáo dục phổ thông; các Chương: Nhà giáo, Người học).

+ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;

+ Điều lệ trường trung học; Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở (đối với giáo viên THCS): Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (gồm: Chương I: Quy định chung; Chương III: Chương trình giáo dục và hoạt động giáo dục; Chương IV: Giáo viên; Chương V: Học sinh). Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông;

+ Điều lệ trường tiểu học; Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học (đối với giáo viên tiểu học): Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp nhất Điều lệ trường tiểu học (gồm: Chương I: Quy định chung; Chương III: Chương trình giáo dục và hoạt động giáo dục; Chương IV: Giáo viên; Chương V: Học sinh). Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học;

+ Điều lệ trường mầm non; Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (đối với giáo viên mầm non): Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp nhất Điều lệ trường mầm non (gồm: Chương I: Quy định chung; Chương III: Chương trình và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Chương V: Giáo viên và nhân viên; Chương VI: Trẻ em). Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.                 

Thi chuyên môn, nghiệp vụ: Gồm 02 phần.

Phần thi viết. Kiến thức chuyên môn cơ bản và nâng cao trong chương trình sách giáo khoa môn học của bậc học mà thí sinh đăng ký dự tuyển (do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành).

Riêng giáo viên môn ngoại ngữ: Thi trình độ ngoại ngữ bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương đương trình độ B2 khung tham chiếu châu Âu).

Riêng giáo viên môn tin học: Thi trình độ đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Phần thi thực hành:  Soạn giáo án 01 tiết học trong nội dung chương trình sách giáo khoa môn học của bậc học mà thí sinh đăng ký dự tuyển (do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành). Cụ thể:

+ Cấp học Mầm non: Thi trong chương trình lớp 5 tuổi;

+ Cấp học Tiểu học:

Đối với bộ môn văn hóa: Thi trong chương trình Toán, Tiếng Việt lớp 5; không thi chương trình lớp 5 mô hình trường học mới Việt Nam (GPE - VNEN).

Đối với các môn còn lại: Thi trong chương trình lớp 5 của môn đó; không thi chương trình lớp 5 mô hình trường học mới Việt Nam (GPE - VNEN).

+ Cấp học THCS: Thi trong chương trình lớp 9.

Lưu ý: Đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội; giáo viên Trung tâm học tập cộng đồng: Thi chuyên môn, nghiệp vụ (viết và thực hành) theo nội dung đối với giáo viên cùng môn học, cấp học đã đăng ký dự tuyển. Ví dụ: Giáo viên Tổng phụ trách Đội ở cấp THCS đăng ký chuyên ngành Lịch sử thì thi theo nội dung đối với giáo viên dạy Lịch sử cấp THCS.

- Mẫu soạn giáo án và tài liệu được mang vào phòng thi bài thi thực hành soạn giáo án đối với từng cấp học (có mẫu kèm theo).

Thi ngoại ngữ (thí sinh có chuyên ngành ngoại ngữ không phải thi). Thí sinh được chọn một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Đối với các chức danh nghề nghiệp: giáo viên mầm non hạng IV, giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên trung học cơ sở hạng III, thi trình độ ngoại ngữ bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đối với các chức danh nghề nghiệp: giáo viên mầm non hạng III, giáo viên mầm non hạng II, giáo viên tiểu học hạng III, giáo viên tiểu học hạng II, giáo viên trung học cơ sở hạng II, thi trình độ ngoại ngữ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thi tin học văn phòng (thí sinh có chuyên ngành tin học không phải thi). Trình độ đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều kiện miễn thi một số môn đối với những trường hợp: Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

Đối với trường hợp được tuyển thẳng. Xét tuyển thẳng các trường hợp là con liệt sỹ, con thương binh nặng và con bệnh binh nặng (có tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên) theo Quyết định số 109/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Ninh; Xét tuyển thẳng đối với các trường hợp có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ, sinh viên tốt nghiệp đại học công lập hệ chính quy loại xuất sắc, giỏi theo Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND và Quyết định số 198/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Ninh. Trường hợp số đối tượng tuyển thẳng nhiều hơn chỉ tiêu cần tuyển thì tuyển theo thứ tự ưu tiên: tiến sỹ, thạc sỹ, đại học công lập hệ chính quy loại xuất sắc, loại giỏi; nếu trong cùng một trình độ thì ưu tiên tuyển người có kết quả học tập cao hơn (kết quả học tập là tổng của điểm học tập + điểm tốt nghiệp được tính theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP). Sau khi xét tuyển thẳng, nếu còn chỉ tiêu thì sẽ tiến hành thi tuyển

Hồ sơ đăng ký thi tuyển giáo viên năm 2016 sử dụng theo mẫu thống nhất, được đăng tải trên Website của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh tại địa chỉ http://snv.bacninh.gov.vn, Website của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh tại địa chỉ http://www.bacninh.edu.vn. UBND các huyện, thị xã, thành phố phát hành (đề nghị các đơn vị không đóng dấu treo vào bộ hồ sơ).

Bản Hướng dẫn cũng nêu rõ yêu cầu công tác tuyển dụng phải được thực hiện đúng pháp luật; đảm bảo nghiêm túc, khách quan, dân chủ, công khai, công bằng và chất lượng. Mặt khác, người được tuyển dụng phải có trình độ, năng lực chuyên môn theo đúng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt; am hiểu nghề nghiệp, chính sách pháp luật của Nhà nước, có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tác giả: (Nguồn: Sở Nội vụ)

Nguồn: pgdtiendu.bacninh.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết